امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
دروس علوم پایه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، برنامه تشکیل کلاسهای تقویت بنیه علمی کلیه دروس پایه مشخص شده است.

جهت هماهنگی با دفتر تماس بگیرید:

آقای عزیزپور 77240357-77240409

ردیفنام درسنام مدرسساعات تدریسروزهای هفته
1فیزیک 1و 2آقای درویش زاده10-12یکشنبه  و سه شنبه
2فیزیک 1و 2 و معادلات دیفرانسیلآقای مظفری15-17یکشنبه  و سه شنبه
13-15شنبه و دوشنبه
3فیزیک 1 و 2خانم خسروی8-10-12-13-15چهارشنبه
8-10-12یکشنبه   
4فیزیک 1خانم مهدی پور13-15یکشنبه و سه سنبه 
5ریاضی 1 و 2آقای مستعد13-15-17شنبه و یکشنبه
6ریاضی 1 و 2 و معادلات دیفرانسیلآقای همتا13-15شنبه و یکشنبه و سه شنبه
7ریاضی 1 و 2خانم اصفهانی13-15-17یکشنبه و سه سنبه 
8ریاضی 1 و 2خانم متقی10-12-13-15یکشنبه و دوشنبه

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.41748.fa
برگشت به اصل مطلب