امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
کلاس رفع اشکال

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

به اطلاع می رساند،  کلاسهای رفع اشکال مطابق برنامه زیر برقرار است:

محاسبات 5 شنبه 10دی ماه ساعت 8 تا 12

ریاضی 1 یکشنبه 13 دی ماه ساعت 13 تا16

ریاضی 2  یکشنبه  13/10/94 ساعت 8 تا12

همچنین دانشجویانی که نیاز به کلاس رفع اشکال به صورت فردی یا گروهی (در کلیه دروس) دارند به دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.43173.fa
برگشت به اصل مطلب