امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
همایش و اردوی زیارتی علمی فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

همایش و اردوی زیارتی علمی فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران -مشهد مقدس-

هتل مطلوب و مناسب

وسیله نقلیه: قطار درجه یک یا هواپیما

زمان رفت: شب 1395/1/31

زمان بازگشت: شب 1395/2/3

درحال خرید بلیط

هزینه ثبت نام علی الحساب: سی هزار تومان

ثبت نام تا آخر وقت اداری چهارشنبه 1394/12/26 تلفنی یا حضوری

تلفن های تماس: 772440409 - 77240375

لطفا مبلغ پرداختی را به شماره کارت 6273531050317549 به نام آقای عزیزپور واریز و فیش آن را به مدیریت شاهد تحویل نمایید.

حضور دانشجویان الزامی است

عدم مشارکت دانشجویان در جلسات، همایش ها، فعالیت و تقویت های علمی و دیگر فعالیت فرهنگی و معنوی که مدیریت یا کانون های دانشجویان شاهد و ایثارگر دعوت می کند با عث می شود که مدیریت در تسهیلات و حمایت های آموزشی، فرهنگی، رفاهی تجدید نظر نماید.

خبرهای بعدی درباره چگونگی برگزاری همایش و اردوی مشهد از طریق سایت شاهد و ایثارگر اعلام می گردد.

افراد همراه با دانشجو در همایش مشهد از طریق مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه مشخص و اعلام میگردد.

هزینه پرداختی همراهان دانشجو در اسرع وقت از طریق سایت و پیامک اطلاع رسانی میگردد

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد در صورت استقبال بیش از ظرفیت، اولیت های زیر مورد توجه است:

1- اولیت در ثبت نام

2- همکاری با کانون های دفتر

3- معدل بالاتر

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.44774.fa
برگشت به اصل مطلب