امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
اسامی دانشجویان ارتقاء معدل

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | 

توجه :

اسامی دانشجویان با معدل بالا یا ارتقاء معدل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.49961.fa
برگشت به اصل مطلب