امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
دید و بازدید نوروزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

دید و بازدید نوروزی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران با مدیر دفتر

زمان:۱۶فروردین ماه سال ۹۱ ساعت 10 تا 12

مکان: دفتراموردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران 

شانزدهم فروردین ماه در دفتر شاهد و ایثارگر منتظر شما دانشجویان گرامی هستیم.

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.153.23963.fa.html
برگشت به اصل مطلب