امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

دانشجویانی که  به تدریس در کلاس های تقویت بنیه علمی دفتر شاهد تمایل دارند و می توانند برای پیشبرد درسی سایر دانشجویان موثر باشند، جهت اعلام آمادگی خود به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.153.23981.fa.html
برگشت به اصل مطلب