امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
اردو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

همزمان با عید سعید غدیر ، اردوی زیارتی _ فرهنگی مشهد مقدس، ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر، برگزار می گردد.

زمان برگزاری اردو: 23 تا 27 آبان ماه 1390

برای ثبت نام از هم اکنون (9/7/90) تا شنبه 23 /7/90  به دفتر امور دانشجویان شاهد وایثارگر مراجعه نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.153.21635.fa.html
برگشت به اصل مطلب