امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
دوره آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
دوره ی روش تحقیق و مقاله نویسی مقدماتی روز دوشنبه ۹ آبان ماه ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار می گردد. برای شرکت در این دوره تا روز شنبه ۷ آبان ماه به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.153.21993.fa.html
برگشت به اصل مطلب