امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
تقویت بنیه علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان ارجمند شاهد وایثارگر ، کلاس های تقویت بنیه علمی ، بصورت نیمه عمومی و خصوصی ،در دفتر شاهد برگزار می گردد . عزیزان متقاضی اخذ کلاس های تقویتی  دروس دانشگاهی ، با مراجعه به مسئول آموزش دفتر شاهد ( آقای امیری )، درخواست خود را با ذکر عنوان درس ،  اعلام نموده و از خدمات آموزش رایگان در زمینه کلاس تقویتی ، بهرمند می شوند.

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find-5.153.22981.fa.html
برگشت به اصل مطلب