امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
ارائه خدمات مشاوره ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران می رساند: با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی، آقای دکتر صالحی(مشاور تحصیلی و روانشناس) هر هفته روزهای دو شنبه از ساعت 8 الی 12 در دفتر شاهد و ایثارگر جهت مشاوره حضور دارند.

دانشجویان گرامی برای تعیین وقت مشاوره به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایید.لازم به تذکر است که روز سه شنبه بیست و نهم فروردین ماه نیز آقای دکتر در دفتر برای مشاوره حضور دارند.

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.153.24030.fa.html
برگشت به اصل مطلب