امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
پوستر دومین دوره مجازی (طرح ولایت)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find-5.153.69153.fa.html
برگشت به اصل مطلب